Backsippan

Skyddat boende.
"Ett tryggt boende i en kritisk situation”

Vi har jour dygnet runt och vi har upphämtnings service.

Backsippan arbetar främst på uppdrag av socialtjänsten och med polisens brottsoffer, men tar också uppdrag från den privata sektorn och olika hjälporganisationer, t.ex. Stadsmissionen och kyrkans diakoni.

Backsippan uppfyller socialstyrelsens normer för skyddat boende.

Placering på Backsippan sker efter socialtjänstens beslut eller genom avtal med ovannämnda  privata aktörer.

Vi tar emot kvinnor från hela landet oavsett religion eller politisk tillhörighet.

Backsippan tar emot dygnet runt och kan bistå med transporter i hela Sverige.

Backsippan ligger i Dalarna i en liten by med förskola, skola och affärer på gångavstånd.

Våra nyckelord på boendet

"kvinnans livssituation"

"omtanke om kvinna och barn "

"hjälp och stöd "

"trygghet och glädje"

Vår vision är att KVINNAN ska kunna känna trygghet hos oss så att hon kan förändra sin livssituation till ett liv utan hot, våld och rädsla.

Hjälp till kvinnor:

som är utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld! 

som är kontrollerade, hotade eller slagna i sin vardag!

att förändra sin situation och genom Backsippan få en trygg tillvaro!

Bred kompetens i personalgruppen

Alla boende får tillgång till vårt team utefter behov.

Vårt team består av en bred sammansättning av kompetenser och erfarenheter.

 • Socionom för samordning och handledning, uppföljning och återrapportering till uppdragsgivare

 • Familjebehandlare med lång erfarenhet av både svenska- och invandrarfamiljer

 • Socionom med erfarenhet som kurator på skola

 • Legitimerad psykolog för samtal och traumabehandling

 • Utbildad personal inom psykiatri och ungdomsvård

 • Utbildad personal i MI motiverande samtal

 • Lärare

 • Legitimerad läkare vid behov

 • Alternativ medicine doktor vid behov

 • Möjlighet till gruppterapi

 

Vi kan göra skyddbedömningen PATRIARK för att bedöma och hantera risker vid hot om hederersrelaterat våld. Utredningen ger uppdragsgivaren förslag på åtgärder för att hålla en person skyddad.

Vi arbetar också med FREDA som utredningsinstrument.

Placering på Backsippan erbjuder:

Självhushåll, vilket innebär att alla som placeras hos oss bedöms kunna hjälpligt sköta ett eget hushåll.

Gemensamma utrymmen för umgänge när så önskas.

 

Praktiskt stöd:

Varje boende får en egen kontaktperson som följer upp den genomförandeplan, som gjorts upp tillsammans med placerande uppdragsgivare.

Den boende får hjälp med alla nödvändiga myndighetskontakter, bokning av tider, läkarbesök etc. Medföljande barn får en egen kontaktperson för att kunna hjälpa barnet med de traumatiska upplevelserna.

Vi ordnar självklart barntillsyn då detta krävs.

 

Uppföljning:

Uppföljning till placerande socialtjänst sker på begäran eller minst en gång per månad med skriftlig sammanställning av förd journal på Info soc.

Muntliga möten kan ske i reella miljöer eller på t.ex. Skype eller Teams.

Vi tillhandahåller :

 • Säkra transporter

 • Riskbedömning (PATRIARK, FREDA)

 • Info soc journalsystem

 • Kontaktperson som medföljer till myndigheter, rättegångar, socialt umgänge etc.

Vårt boende

 

Boendet består av 7 separata lägenheter med eget pentry, eget badrum och säkerhetsdörr.

I samma byggnad finns gemensamt allrum, kök, tvätt stuga, tv-rum, lekrum, mm.

Trevlig omgiving med såväl affär, skola och kyrka samt grönområden och en stor trädgård.