Backsippan

Skyddat boende.

Backsippan

 

Stöd och Hjälp

Stöd och hjälp på Backsippan

 

Varje enskild kvinna får det stöd och den hjälp hon behöver för att hantera olika livssituationer.

 

Samtalsstöd

I grupp eller enskilt för att bearbeta traumatiska händelser, stärka självkänslan och hitta redskap för att få en bättre framtid.

 

Föräldrarollen

Ge stöd i föräldrarollen.

Mål:

Stärka föräldern i hennes roll som mamma och bygga hennes relation till barnet/barnen.

Mycket av stöd och information går att förmedla i grupp, men det är också viktigt med individuellt stöd utifrån just den familjens behov.

Utländska föräldrar kan ha större behov av information om det svenska samhällets normer.

 

Barnperspektiv

Vårt mål är att barnen ska få en vardag hos oss som liknar andra barns så långt som möjligt.

Vårt lekrum, vår utbildade personal bidrar genom lek, gemensamma familjeövningar, läxläsning etc. till barnens utveckling.

 

Hemmet

Kontaktpersonen tillsammans med den boende och barn(beroende på ålder) arbetar regelbundet med frågor som: 

Hur sköter jag mitt hem? 

När ska jag tvätta? 

Hur tvättar jag? 

Vilken mat behöver jag äta etc.

Hur sköter jag min ekonomi?

Hur och när betala räkningar?

Hur sker min kontakt med skola/förskola?

 

Hälsan

Här tar vi upp vikten  av att sköta sin hälsa. 

Vad är bra mat?

Sköta sin hygien

God sömn 

Vikten av rörelse och motion.

Vänner, umgänge

 

Barns hälsa

Mat på regelbundna tider.

Sockerkonsumtion.

Regelbundna sovvanor.

Aktiviteter

Barns utveckling

 

Sjukdom

När och hur ta kontakt med läkare?

När ska jag ringa vårdcentralen, 1177 eller112?

På Backsippan finns

Välutbildad personal

Utbildad personal för barnen

Väl etablerad kontakt med myndigheter och föreningar

Skallarm och personlarm

Backsippan 

har goda kontakter med beteendeterapeut, läkare inom medicin och alternativmedicin, svenska kyrkan samt olika hjälporganisationer. Vi har jourpersonal dygnet runt.

Backsippan

Verksamheten är politiskt och religöst obunden.

Backsippan tar emot kvinnor från hela landet och från migrationsverket.

Backsippan tar emot medföljande barn upp till 15 års ålder. 

Backsippan tar inte emot kvinnor med egna missbruk.